Saksliste til RSM Høst 2021

 • Åpning
  1. Godkjenning av innkalling
  1. Godkjenning av saksliste

     

RSMH-2021-01

Konstituering

 1. Tilstedeværelse og rettigheter
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste 
 4. Godkjenning tidsplan

RSMH-2021-01c Saksliste

RSMH 2021 01d Tidsplan (NB: Dessverre er det feil tidspunkt for middag fredag her, se riktig program her)

REVIDERT Tidsplan v/lunsj lørdag her.

 • Rapport fra fylkeslagene

Kort rapport ca 1.min.

 • Rapport fra Sentralstyret

Handlingsplan 2022

RSMH-2021-03 – Handlingsplan

Komitéplaner 2022

RSMH-2021-04 – Komitéplaner

 1. Utdanning 
 2. Utvikling
 3. Risk Management
 4. Kommunikasjon
 5. Program
 6. Ressurs
 7. Junior

Budsjett – overordnet

RSMH-2021-05 – Budsjett

Vedlegg 1 – Budsjett 2022 / NB: Revidert versjon av budsjettet til behandling søndag lastes ned her.

Siste versjon – vedtatt budsjett her

Vedtatte Nasjonale Grunnpriser 2022 her

RSMH-2021-5a

a. Nasjonale grunnpriser

Program 2022

RSMH-2021-06 – Program 2022

Diskusjonssak om nasjonalt rammeverk

RSMH-2021-07 – Diskusjon om nasjonale rammeverk

Fordeling av leirer 2022

RSMH-2021-08 – Fordeling av leir 2022

Endring av info-file D-17

RSMH-2021-09 – Endring av Info-File D-17

Endring av info-file D-18

RSMH-2021-10 – Endring av Info-File D-18

Endring av info-file D-19

RSMH-2021-11 – Endring av Info-File D-19

Endring av info-file D-20

RSMH-2021-12 – Endring av Info-File D-20

Regnskap 2021 – Status og prognose

RSMH-2021-13 – Regnskap 2021 – Status og Prognose