Saksliste Representantskapsmøte (RSM) høst 2018 – 9.-11. November

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av saksliste (Vedlegg RSMH-2018-03)
 4. Rapport fra fylkeslagene – 1 min per lag
  1. Hva går bra i laget
  2. Høydepunkt fra leirsesongen
  3. Hva kunne vært bedre?
 5. Rapport fra Sentralstyret
 6. Diskusjonssak fra Sentralstyret om Regionreform (Vedlegg RSMH-2018-06)
 7. Presentasjon av 2019 invitasjoner Barneleir, Step Up og Youth Meeting
  (Vedlegg:
  RSMH-2018-07 A1 Poengfordeling (Vedlegg RSMH-2018-07 A)
  RSMH-2018-07 A2 Innmeldte Youth Meeting-ønsker (Vedlegg RSMH-2018-07 A2)
  RSMH-2018-07 B Barneleirer (Vedlegg RSMH-2018-07 B)
  RSMH-2018-07 C Step Up (Vedlegg RSMH-2018-07 C)
  RSMH-2018-07 D Invitasjoner Youth Meeting (Vedlegg RSMH-2018-07 D)
  RSMH-2018-07 E JC-plasser (Vedlegg RSMH-2018-07 E)
  Her skal vi også introdusere hvordan leirene blir fordelt.
 8. Orienteringssak fra Sentralstyret – Handlingsplan 2019 (Vedlegg RSMH-2018-08)
 9. Fordeling leirer 2019:
  1. Delegasjonsfordeling – Barneleir
  2. Delegasjonsfordeling – Step Up
  3. Delegasjonsfordeling – Youth Meeting
 10. Sak fra sentralstyret og Risk Management komiteen – Orienteringssak om endring i info-file R-11 “Policy And Procedures On The Enforcement Of Cisv International Rules og konsekvenser for CISV Norge” (Vedlegg RSMH-2018-10)
  R-11 Policy and Procedure for Enforcement of Rules(2)
 11. Egne leirer 2019
 12. Sak fra diverse komiteer – Diskusjonssak rundt leirsyklussen
  (Vedlegg RSMH-2018-12 A) 
  (Vedlegg RSMH-2018-12 B)
 13. Leirsyklus: Leirer 2019 og fremover
  (Vedlegg RSMH-2018-13)
 14. Rapport fra NAR
 15. Sak fra sentralstyret – Retningslinjer stipendordning
  (Vedlegg RSMH-2018-15)
 16. Arbeidsbeskrivelser nye komiteer
  (Vedlegg:
  RSMH-2018-16 A Arbeidsbeskrivelse Ressurskomiteen (Vedlegg RSMH-2018-16 A)
  RSMH-2018-16 B Arbeidsbeskrivelse Utdanningskomiteen (RSMH-2018-16 B)
  RSMH-2018-16 C Arbeidsbeskrivelse Utviklingskomiteen (Vedlegg RSMH-2018-16 C)
  RSMH-2018-16 D Arbeidsbeskrivelse Kommunikasjonskomiteen(Vedlegg RSMH-2018-16 D)
  RSMH-2018-16 E Arbeidsbeskrivelse Programkomiteen (Vedlegg RSMH-2018-16 E)
  RSMH-2018-16 F1 Arbeidsbeskrivelse Risk Management-komiteen (Vedlegg RSMH-2018-16 E)
  RSMH-2018-16 F2 Saksdokument til arbeidsbeskrivelse Risk Management-komiteen)(Vedlegg RSMH-2018-16 F1)
 17. Endring i info file D-46 A Retningslinjer for utvelgelse og sammensetning av stab
  (Vedlegg: RSMH-2018-17 A)
  RSMH-2018-17 B Info file med endringer) (Vedlegg: RSMH-2018-17 B)
 18. Endring av info file D-55 A Politiattest
  (Vedlegg:
  RSMH-2018-18 A Sakspapir(Vedlegg: RSMH-2018-18 B)
  RSMH-2018-18 B Info file med endringer)
 19. Sletting av info file D-62 Kontakt med pressen (Vedlegg: RSMH-2018-19, 
  og Info file D-62)
 20. Endring i info file D-69 Behandling av personopplysninger
  (Vedlegg:
  RSMH-2018-20 A Sakspapir (Vedlegg: RSMH-2018-20 A)
  RSMH-2018-20 B Info file med endringer)(Vedlegg: RSMH-2018-20 B)
 21. Sak om oversikt over stab til nasjonale seminarer
  (RSMH-2018-21) (Vedlegg: RSMH-2018-21)
 22. Komitéplaner
  ( Vedlegg:
  RSMH-2018-22 A – Barneleir (Vedlegg: RSMH-2018-22 A)
  RSMH-2018-22 B 1 – Step Up (Vedlegg: RSMH-2018-22 B 1)
  RSMH-2018-22 B 2 – Sak om SUDT 3
  RSMH-2018-22 C – Interchange (Vedlegg RSMH-2018-22 C)
  RSMH-2018-22 D – Youth Meeting RSMH-2018-22 J Handlingsplan Risk Management
  RSMH-2018-22 E – Junior  RSMH-2018-22 E Junior
  RSMH-2018-22 F – Seminarleir RSMH-2018-22 F Seminarleir
  RSMH-2018-22 G – Mosaikk RSMH-2018-22 G Mosaikk
  RSMH-2018-22 H – Organisasjonsutvikling RSMH-2018-22 H Organisasjonsutvikling
  RSMH-2018-22 I 1 Handlingsplan – Utdanning RSMH-2018-22 I 1 Utdanningskomiteen handlingsplan
  RSMH-2018-22 I 2 Budsjett – Utdanning RSMH-2018-22 I 2 Utdanningskomiteen Budsjett
  RSMH-2018-22 J Risk Management RSMH-2018-22 J Handlingsplan Risk Management
  RSMH-2018-22 K Informasjon)
 23. Budsjett (Vedlegg RSMH-2018-23a og vedlegg RSMH-2018-23b)
  RSMH-2018-23 A Budsjett,

 

 1. Eventuelt
  Informasjon om økonomisk rapportering
  Opplæring i Workplace
  Nettbutikken: Effekter tilgjengelig for vinterdelegasjoner