Saksliste Representantskapsmøte (RSM) høst 2017 – 10-11. November

 

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling

 

 

 • Rapport fra fylkeslagene – 1 min per lag
  1. Hva går bra i laget
  2. Høydepunkt fra leirsesongen
  3. Hva kunne vært bedre?

 

 • Rapport fra Sentralstyret

 

 

 • Presentasjon av 2018 invitasjoner Barneleir og Step Up

(Vedlegg:
RSMH-2017-07A Poengfordeling
RSMH- 2017-07 B Barneleirer
RSMH-2017-07 C Step Up)

 

 • Fordeling leire 2018:
  1. Delegasjonsfordeling – Barneleir
  2. Delegasjonsfordeling – StepUp

 

 • Egne leire 2018

 

 

 

 • Informasjonssak fra Sentralstyret om nye legal forms fra CISV International (Vedlegg RSMH-2017-12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Sak fra Barneleirskomiteen om å opprette Info-file D-49-B: Retningslinjer for deltakeroppfølging
  (Vedlegg RSMH-2017-21)

 

 • Sak fra Barneleirskomiteen om endringer i Info-file D-45: Retningslinjer for leirarrangør
  (Vedlegg RSMH-2017-22)

 

 

 • Sak fra Susanne Schröder: Opprettelse av ny Info-file med retningslinjer for digital kommunikasjon
  (Vedlegg RSHM-2017-24 A,
  RSMH-2017-24 B)

 

 

 • Eventuelt
  -Sak om Youth Meeting trening