RSM-Høst vil foregå på fredag (begynner ca. kl 19:30) og lørdag (til ca. kl 1900) på Høstmøtet. RSM er hovedsaklig for fylkeslagsledere:

1. Godkjenning av innkalling

2. Godkjenning av saksliste (RSMH-2014-01)

3. Rapport fra fylkeslagene (1. min pr lag)

4. Rapport fra Sentralstyret

5. Sak fra Sentralstyret – Justering av D-36 (RSMH-2014-02A og RSMH-2014-02B)

6. Presentasjon av 2015 invitasjoner Step Up og Barneleir

7. Fordeling leirer 2015
a. Poengfordeling (RSMH-2014-03A)
b. Delegasjonsfordeling Barneleir (RSMH-2014-03B)
c. Delegasjonsfordeling Step Up (RSMH-2014-03C)

8. Egne leirer 2015 (RSMH-2014-04A)

9. Leirer 2016 (RSMH-2014-04B)

10. Budsjett 2015 – presentasjon (RSMH-2014-05A og RSMH-2014-B)

11. Budsjett 2015 – vedtak

12. Komitéplaner 2015 – presentasjon (RSMH-2014-06)
a. Utdanningskomiteen
b. Informasjonskomiteen
– Kommentar fra Informasjonskomiteen om bokprosjekt
c. Organisasjonsutviklingskomiteen
d. Juniorkomiteen
e. Barneleirskomiteen
f. Step Up-komiteen
g. Interchangekomiteen
h. Seminarleirskomiteen
i. Youth Meeting-komiteen
j. IPP-komiteen
k. Mosaikk-komiteen

13. Komitéplaner 2015 – vedtak

14. Regnskap 2013 – Revisors beretning
a. Revisors beretning for regnskap 2013 (RSMH-2014-07)
b. Valg av revisor 2015

15. Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av D-38 (RSMH-2014-08)

16. Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av D-45 og 46 (RSMH-2014-09A og RSMH-2014-09B)

17. Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av D-48 (RSMH-2014-10A og RSMH-2014-10B)

18. Sak fra Sentralstyret – Oppdatering av D-60 (RSMH-2014-11A og RSMH-2014-11B)

19. Orienteringssaker fra sentralstyret