CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Påmelding

Påmelding gjøres her:

PÅMELDING 2018

Påmeldingsfrist er 18.10.2018