Leirstartseminaret er for leirkomité og stab i fylkeslag som skal arrangere leir i 2020.

Arrangerende fylkeslag skal sende deltagere på seminaret, og det er ønskelig at dette er leirkomitéleder og leirleder.

 

Dette er et oppstartsseminar hvor det vil bli gitt konkrete tips og retningslinjer for leirarrangering, samt mulighet for leirkomité og stab for å starte samarbeidet og planleggingen rundt leir.

 

Det vil bli anledning til å stille spørsmål om alt du lurer på rundt leir! Det vil bli fellesbolker med idémyldring og erfaringsutveksling, og tid til arbeid sammen mellom leirkomité og stab for å være best mulig forberedt til leiren.

 

CISV Norge reise- og oppholdskostnader for ett leirkomitémedlem og ett stabsmedlem per arrangørlag. Reiseutgiftene for de to må sendes inn til CISV Norge etter Høstmøtet.

Hvis leirkomitéleder eller leirleder ikke kan delta, anbefales det at et annet komité- eller stabsmedlem deltar. Det anbefales at flere fra leirkomiteen eller staben deltar på seminaret, og leirkomitéledere for leire som skal arrangeres i 2019 er også velkommen til å delta, men kostnadene må dekkes av fylkes-/lokallagene selv!