Velkommen til trening i Risk Management

Tema for denne treningen er håndtering av risiko for å oppnå CISVs visjon om å utdanne og inspirere til handling for en mer rettferdig og fredelig verden er et felles ansvar for alle i CISV.

Denne forpliktelsen og prinsippene er nedfelt i CISVs internasjonale retningslinjer om blant annet: Child Protection, sosiale medier, utvelgelsesrutiner, evaluering av programmer og styringsdokumenter.

Kurset vil gi en innføring i CISVs tilnærming til Risk Management, sentrale dokumenter og ressurser.

Hvem er bolken rettet mot: Risk Management Koordinator i fylkes- og lokallagene

Tid: 4 bolker på ca 1,5t, hvor 1 er felles med RSM