For at vi skal klare å holde oss innenfor de økonomiske rammene som er satt av Landsmøtet er det en forutsetning at alle bestiller flybilletter så snart som mulig. Alle bør vurdere tog eller buss i den grad det er praktisk mulig. Dersom enkeltpersoner eller lag velger å gå sammen og kjøre i privatbiler for å spare kostnader premieres det med stor takknemlighet. Unormalt høye reiseutgifter vil bli belastet fylkeslaget i etterkant, så ta kontakt dersom du er i tvil. 

Informasjon om hotellet finner dere her

Ankomst med fly eller tog:
Ankomst fredag: Det er ønskelig at dere skal være på Comfort Hotel Runway innen kl 18.00. Middag serveres fra 18-1930.
Ankomst lørdag: Programmet begynner kl 11:00 på lørdag.

Ankomststed er Gardermoen flyplass. Herfra kjøres det shuttlebusser direkte til hotellet. Bussen heter S44 og går direkte fra flyplassen. Man trenger ikke betale for bussen. Alle påmeldte vil på forhånd bli tilsendt et skriv som man må skrive ut og vise til bussjåføren. For reisen tilbake til Gardermoen så vil hotellet utstedet retur billett kostnadsfritt til alle CISV Norges deltakere.

Avreise med fly eller tog:
Programmet er ferdig på søndag kl. 16.30, så vi ber dere om å bestille billetter fra Gardermoen med avgang kl. 18.00 eller senere.

Bor du i Østlandsområdet?
Alle som er bosatt i det sentrale Østlandsområdet oppfordres til å gå sammen og organisere transport i privatbiler på egenhånd, internt eller på tvers av lokallagene, og gi oss beskjed om hvem som kjører og tar med seg hvilke passasjerer.

Kjører du bil så er kan du finne mer informasjon og kart her