Voksne vil bo på på dobbeltrom, mens alle født etter 1995 vil bo på enten 3- eller 4-mannsrom. Medlemmer av nasjonale komiteer vil bli innlosjert på ledige rom (enten 2-, 3- eller 4- mannsrom).

Ønsker du enkeltrom må du selv dekke differansen (ca. 500,- pr natt). Vi ber dere spesifisere dette i påmeldingen.

Vi vil gjøre vårt beste for å innkvartere alle på en måte de er komfortable med, og ber om at dere gir beskjed om spesielle behov ved påmelding, både når det gjelder overnatting og matrestriksjoner.

Ønsker du å vite mer om rommene kan du lese her