Det vil bli arrangert Representantskapsmøte (RSM) for Fylkeslagslederne fredag etter middag og på lørdag og søndag på Høstmøtet. Se programmet for nærmere informasjon.

Det formelle RSM vil da starte kl 19:30 fredag kveld.

Frist for innsending av saker til RSM er 11. oktober.