CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

RSM

R 16/16 Saksliste RSM-Høst 4.-6.11.2016

 

R – 1416 /Velkommen til Representantskapsmøte høsten 2016

 

R – 15/16 Godkjenning av innkalling

 

R – 16/16 Godkjenning av saksliste

 

R – 17/16 Rapport fra fylkeslagene (1 min. pr. lag):

 1. Hva går bra i fylkeslaget?
 2. Hva kunne vært bedre i fylkeslaget?
 3. Høydepunkt leirsesong 2016?
 4. Annet?

 

R – 18/16 Rapport fra sentralstyret

 

R – 19/16 Strategi- og Handlingsplan 2016-18: 309 dager med ny Strategi- & Handlingsplan, brukes den aktivt av fylkeslagene og av sentralstyret? Hvordan? Hvis ikke, hvorfor ikke og hvordan tenker kan endre det til mer aktivt bruk framover? Vi tar en runde rundt bordet.

 

R – 20/16 Presentasjon av 2017 invitasjoner Barneleir og Step Up

(R 20/16 A Poengfordeling)
(R 20/16 B Barneleirer)
(R 20/16 C Step Up)

 

R – 21/16 Fordeling leire 2017:

Delegasjonsfordeling – Barneleir

Delegasjonsfordeling – StepUp

 

R – 22/16 Egne leire 2017

 

R – 23/16 Informasjonssak fra sentralstyret – IPP poeng og komité (Sak R-23/16)

 

R – 24/16 Leirsyklus: Leirer 2018 og fremover (R 24/16 Leirsyklus, Leirsyklus historie)

 

R – 25/16 Internasjonal forsikring: I 2016 ble det innført ny internasjonal reiseforsikring. Sentralstyret ønsker å høre fylkeslagenes erfaring med denne.

 

R – 26/16 Sak fra sentralstyret – Endring D-40: CISV Norges Selvassuranseordning (Sak R -26/16, Vedlegg R -26/16)

 

R – 27/16 Status nytt medlemssystem:

 1. Orienteringssak fra sentralstyret: Status nytt medlemssystem (Sak  R -27/16 A)
 2. Diskusjon: Sentralstyret ønsker å høre fylkeslagenes ønsker til et nytt medlemssystem  (Vedlegg R -27/16 B)

 

R – 28/16 Sak fra Nasjonal Representant (NAR): NAR skal avlegge stemme på vegne av CISV Norge i tre ulike saker i midten av november og ønsker innspill fra RSM om hva vi skal stemme.

Accounts and Auditors Motion (Vedlegg R -28/16 A)

Virtual Discussion and Voting Motion (Vedlegg R -28/16 B)

EMEA Fund
Vedlegg R- 28/16 I (Initsiativet)
Vedlegg R- 28/16 II (Power Point)
Vedlegg R- 28/16 III ( Begrepsforklaring )
Vedlegg R- 28/16 IV (Søknadsprosess)
R – 29/16 Diskusjonssak fra sentralstyret og Susanne Schröder: Retningslinjer for håndtering av personopplysninger (Sak R 29/16)

 

R – 30/16 Orienteringssak fra sentralstyret: Sårbarhetsanalyse i forhold til støtteordninger for CISV Norge (Sak R 30/16)

 

R – 31/16 Sak fra CISV Trøndelag: Økonomisk risikovurdering (Sak R 31/16)

 

R – 32/16 Diskusjonssak fra sentralstyret: Utredning framtidig drift av IT-systemer i CISV Norge (Sak 32/16)

 

R – 33/16 Vedtakssak fra sentralstyret: Risk Management Regioner (Sak 33/16)

 

R – 34/16 Vedtakssak fra sentralstyret: Forslag om å gjøre CISV Norge til en fradragsberettiget organisasjon, og eventuell fordelingsnøkkel for midler dersom CISV Norge blir godkjent som fradragsberettiget organisasjon (Sak R 34/16, Regneeksempel)

 

R – 35/16 Orienteringssak fra sentralstyret: Nettbutikk og status varelager (Sak R 35/16)

 

R – 36/16 Orienteringssak fra sentralstyret: Soneinndeling av avgifter (Sak R 36/16)

 

R – 37/16 Budsjett 2017 – presentasjon (Budsjett, Noter og avgiftsoppsett)

 

R – 38/16 Komitéplaner 2017 – presentasjon og vedtak (Komiteplaner, Vedlegg til komiteeplan Juniorkomiteen)

 

R – 39/16 Budsjett 2017 – vedtak

 

R – 40/16 Revidering / Oppdatering av info-filer:

 1. Vedtakssak fra sentralstyret: Feil info-filer lastet opp på nettsidene etter vår RSM 2014 (Sak R 40/16 A)
 2. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag: Sletting av info-filer (Sak 40/16 B )
 3. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag: “Tittelvask” av info-filer (Sak 40/16 C)
 4. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag, men bidrag fra Youth Meeting komiteen, Informasjonskomiteen og Mosaikk-komiteen: Revidering av info-files arbeidsbeskrivelser (Sak 40/16 D, Arbeidsbeskrivelser)
 5. Vedtakssak fra Susanne Schröder, CISV Trøndelag: Reviderte og nye attester (D-65) (Sak 40/16 E, Reviderte attester)

 

R – 41/16 Eventuelt