CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Påmelding

Påmelding gjøres her: Påmeldingsskjema 2016

Påmeldingsfrist er 20.10.2016