CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Årets seminarer/kurs

Foruten RSM, Leir Kick-Off og Kurs for tillitsvalgte som alle vil gå fra fredag til søndag, vil Høstmøtet 2016 blant annet ha bolker innen følgende områder lørdag og søndag (mer informasjon, og flere bolker vil komme):
Mosaikk

Rekruttering v/daglig leder i CISV Norge,  Ingrid Louise Grøntvedt

Økonomikurs for fylkes- og lokallag v/ tidligere daglig leder i CISV Norge, Andreas Mjelva

Bærekraftig utvikling og menneskerettigheter v/Kompaz – samarbeidsprosjektet mellom Colombia og Norge