CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Om

Kjære alle dere som er interessert i fredsutdanning i Norge!

Vi håper så mange som mulig har anledning til å holde av helgen for CISV Norges Høstmøte, det 11. i rekken!
Temaet for Høstmøtet er bærekraftige fylkes- og lokallag.

Høstmøtet avholdes fra 04. til 06. november på Comfort Hotel Runway Gardermoen, men for de av dere som ikke skal delta på RSM, LJR-løypa, Leir-kick-off eller Kurs for tillitsvalgte, er oppstart lørdag 05. november kl. 11:00. For deltakere på RSM, Leir-kick-off og Kurs for tillitsvalgte, vil oppstart være fredag 04. november kl. 19:30. Helgen avsluttes for alle søndag 06. november kl. 16:30.

Men hva er Høstmøtet?
Høstmøtet er det største nasjonale seminaret og kompetansehevingshelgen vi har i CISV Norge. Her er alle medlemmer i CISV Norge velkommen. Både dere som har vært med i CISV lenge og dere som akkurat har hørt om CISV, men er nysgjerrig på å lære mer er velkommen! De fem siste årene har vi vært ca 100 deltakere fra hele landet og vi satser på at vi blir minst like mange i år!
Høstmøtet er et todelt møtet, Representantskapsmøte (RSM) for fylkeslagsledere og temaseminar for dere som ikke er med på RSM.

Høstmøtet starter fredag kveld og varer til søndag ettermiddag for de som skal delta på Leir-Kick Off, RSM og Kurs for tillitsvalgte. For alle andre starter det på lørdag morgen og varer til søndag ettermiddag. Se programmet for mer detaljert informasjon.

Hvordan melder man seg på?

Bruk vårt online-påmeldingsskjema: Påmelding 2016

PÅMELDINGSFRISTEN ER 20. OKTOBER 2016